JUDr. Lucia Lehmanová

Ak hľadáte právnika, potrebujete advokáta, odborníka na zákony, na vaše práva a povinnosti, stratéga, vyjednávača a obhajcu.

-Laura Allison Wasser
JUDr. Lucia Lehmanová

Advokátska kancelária JUDr.Lucia Lehmanová so sídlom v Nitre poskytuje komplexné právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti občianskeho práva, práva nehnuteľností a pozemkového práva, rodinného práva, obchodného práva, trestného a priestupkového práva, pracovného práva či správneho práva.

Našim cieľom je nájsť pre klienta rýchle, efektívne a hospodárne riešenie jeho právneho problému a vybavenie záležitosti klienta k jeho maximálnej spokojnosti. Zakladáme si na individuánom prístupe, odbornosti a profesionalite, to všetko pri striktnom dodržiavaní pravidiel profesijnej etiky. Zabezpečujeme svojim klientom zastupovanie pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov, zastupovanie klientov pred orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, notármi či exekútormi.

S cieľom zabezpečiť pre klientov komplexný právny servis, spolupracujeme s ďalšími advokátskymi kanceláriami, notármi, exekútormi, geodetmi, znalcami, tlmočníkmi, správcami konkurznej podstaty, vykonávateľmi dobrovoľných dražieb, realitnými kanceláriami a ďalšími odorníkmi.

Prezrite si ponuku našich služieb